Οι κανόνες της χριστιανικής ζωής

Ρωμ. 12/ 9-21

Ο Χριστός μας πληροφορεί πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε εμείς οι χριστιανοί σε κάθε άσχημη κατάσταση, πόλεμο, λογομαχία, κατάσταση οργής, κλοπή και κάθε άλλη.

Η συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε είναι, να έχουμε ηρεμία και να καρτερούμε πάντα το καλό. Να είμαστε ταπεινοί και να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεράνω από κάποιους άλλους, αλλά να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με την ημέρα. Διότι εάν δεν έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, τότε δεν μας θεωρεί δικούς Του ο Κύριος.

Ο ίδιος θέλει να δίνει την δικαιοσύνη Του στον κόσμο, και το θεωρώ σωστό αυτό, διότι μόνο Αυτός γνωρίζει πιο είναι το σωστό κάθε φορά. Ο καθένας μας πρέπει να είμαστε σαν αδέλφια και να μην ασχολούμαστε με τους ανθρώπους που μας κάνουν κακό, διότι θα τους τιμωρήσει Εκείνος, αντίθετα να προσευχόμαστε για την σωτηρία τους (Ματθαίος κεφ.5).

Advertisements

Η Θρησκευτική ζωή της Εκκλησίας.

  « Παρέμειναν δε προσηλωμένοι με πιστότητα εις την διδασκαλίαν των αποστόλων και εις την επικοινωνίαν και εις την κλάσιν του άρτου και εις τας προσευχάς. Είχε καταληφθή ο καθένας από φόβον και πολλά τέρατα και σημεία εγίνοντο διά των αποστόλων. Όλοι δε οι πιστοί έμειναν μαζί και είχαν όλα κοινά, και επωλούσαν τα κτήματά των και τας περιουσίας των και τα εμοίραζαν εις όλους κατά την ανάγκη που είχε ο καθένας. Και κάθε ημέραν προσήρχοντο όλοι με μία ψυχή εις τον ναόν, έκοβαν τον άρτον εις τα σπίτια τους, και έτρωγαν με αγαλλίασιν καιν απλότητα καρδιάς, δοξολογούντες τον Θεόν και αγαπώμενοι από όλον τον λαόν. Ο δε κύριος επρόθετε εις αυτούς κάθε ημέραν εκείνους που εσώζοντο.» Πράξ. 2:42-47.
Εδώ μας δείχνει ο Χριστός την συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Δεν πρέπει να ενεργούμε όπως ο κόσμος, διότι δεν έχει γνωρίσει πραγματικά τον Ιησού Χριστό. Θα πρέπει να ζούμε όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ματθαίος και να δείχνουμε στον κόσμο αγάπη που την έχει χάσει λόγω επιθυμιών που δεν πρέπει να εκδηλώνει ο χριστιανός. Ο χριστιανός πρέπει να ζει με τη σκέψη πως κάθε στιγμή τον χρειάζονται για να δώσει το μήνυμα της σωτηρίας που μέσω του Χριστού έχει λάβει. Έτσι βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας σε κάθε αδύνατη στιγμή που θα βρεθεί να δίνουμε τροφή και ρουχισμό σε αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη και να προσευχόμαστε να φέρει ο Χριστός κι άλλους στη σκέψη «Τι κάνω εγώ χωρίς νόημα στη ζωή μου; Μήπως υπάρχει κάποιος που θα βοηθήσει;»

our_daily_bread

Ναι, και αυτός είναι ο Χριστός που με τον καιρό θα μπορέσεις να γεμίσεις τη ζωή σου. Προσπάθησε να ζήσεις με τον τρόπο που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί και να θυμάσαι πως δεν είσαι μόνος γιατί με τη ζωή αυτή, θα είσαι μαζί με τους υπόλοιπους πιστούς και πρώτα απ’ όλα μαζί με τον Ιησού Χριστό.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την αληθινή ζωή του χριστιανού γράψτε μου:

Ηλίας Παπαγιάννης